Něco málo o naší obci a knihovně

Okrouhlička je nevelká víska Českomoravské Vysočiny s více než dvěma sty obyvatel. Leží v průsečíku spojnic mezi Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Humpolcem. Ve středu vísky se skví malebný rybníček, kolem něhož stojí pěkně upravené domky.

Počátky knihovny jsou v knihovně školní. Když byla místní škola zrušena pro nedostatek žáků, fond převzala Místní lidová knihovna. Začátky této knihovny nebyly lehké. Prostory se několikrát měnily. Střídaly se knihovnice, knihovní fond nebyl aktuální. Na lepší časy se začalo blýskat až v době, kdy knihovnu převzala paní Marie Rubnerová. To bylo v roce 1977. Knihovna v ní získala zapálenou knihovnici, svědomitou, ochotnou a milující knihy i čtenáře. Díky paní Rubnerové a pomoci střediskové knihovny ve Štokách a tehdejší Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě se stala knihovna střediskem kulturního a společenského života v Okrouhličce. Paní Rubnerová vsadila na malé čtenáře a to se jí vskutku vyplnilo. Vždyť i dnes, kdy děti příliš nečtou, má řadu dětských čtenářů. Jejich rodiče se totiž naučili chodit do své knihovny a vedou k tomu i potomky. Také staří čtenáři se zde vždy obešli. Knihovnice často obcházela domy s taškou plnou knih, z které si mohl vybrat každý, kdo již cestu do knihovny nezvládl.

V roce 2014 došlo ke změně ve vedení knihovny, neboť zdravotní stav paní Rubnerové již nedovolil vykonávat činnost knihovnice, a tak převzala její funkci paní Zdeňka Vápeníková, rozená Dáňová, také z Okrouhličky, nadšená čtenářka a návštěvnice místní knihovny.

Místnost knihovny, která se i za působení paní Rubnerové čtyřikrát stěhovala, je poměrně malá na rozsah fondu a počet čtenářů, kteří ji navštěvují. Ve fondu má knihovna téměř 1 500 svazků knih a řadu periodik. Hojně jsou využívány výměnné soubory knih ze krajské knihovny.

Zde také došlo v roce 2014 ke změně, neboť knihovna ve Štokách přestala plnit funkci knihovny střediskové a tuto činnost od té doby vykonává Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dvakrát ročně obměňují až 200 svazků. Spolupráce je velmi dobrá.

Od roku 2006 funguje v knihovně veřejný internet. V roce 2007 byl knihovní fond vložen do veřejné internetové sítě pomocí systému REKS. 

V roce 2020 přešla knihovna na výpůjční systém TRITIUS REKS. Na webových stránkách knihovny je možné navštívit online katalog a zjistit, zda danou knihu je možno vypůjčit.

V létě 2023 proběhla revize knihovního fondu, byly vyřazeny některé knihy z důvodu stáří, poškození nebo proto, že se již nepůjčují. A naopak byly do knihovního fondu zařazeny nové knihy. 

V lednu 2024 proběhne opět výměna části knih z Výměnného fondu Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Tato výměna probíhá dvakrát ročně a obměňuje se tak knihovní fond. Většinou se vymění cca 150 svazků.


Knihovna Okrouhlička
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!