Kontakty:

KNIHOVNICE:
Vápeníková Zdeňka

Okrouhlička 67, 582 53 Štoky

TELEFON: 605 079 501
EMAIL: zdenkavap@centrum.cz

KNIHOVNA OKROUHLIČKA:

email: knihovnaokrouhlicka@seznam.cz

OBEC OKROUHLIČKA

Okrouhlička 48, 582 53 Štoky

TELEFON: 569 459 433
EMAIL: ou.okrouhlicka@tiscali.cz